โครงการสนับสนุนการแปลและพิมพ์นิยายหรือหนังสือที่เกี่ยวกับญี่ปุ่น

โครงการสนับสนุนการแปลและพิมพ์นิยายหรือหนังสือที่เกี่ยวกับญี่ปุ่น

  ขอเชิญสำนักพิมพ์ที่มีความสนใจในการแปลและพิมพ์นิยายญี่ปุ่นหรือหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นยื่นใบสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการแปลและพิมพ์หนังสือได้โดยสามารถดาวน์โหลด Program Guidelines และใบสมัครสำหรับโครงการได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้
  https://www.jpf.go.jp/e/program/culture.html   ทั้งนี้ใบสมัครขอรับทุนและเอกสารต่างๆ สำหรับพิจารณาทุนต้องส่งมาถึงสำนักงานเจแปนฟาวน์เดชั่นกรุงเทพภายในวันอังคารที่ 20 พศจิกายน 2561
  เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร เลขที่ 159 ถนนอโศกมนตรี กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์: 0-2260-8560~4 E-mail: info_jfbkk@jpf.go.jp