◣มีเดีย อาร์ท คิทเช่น – สนามบิดเบือนความจริง◥ 【กิจกรรมพิเศษ: การแสดง โดย มาคิโนะ ทาคาชิ】

◣มีเดีย อาร์ท คิทเช่น – สนามบิดเบือนความจริง◥

【กิจกรรมพิเศษ: การแสดง โดย มาคิโนะ ทาคาชิ】

■ ชื่องาน Space Noise 3D
■ ความยาว 35 นาที
■ สถานที่ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
■ วันเวลา วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 | 16.00 น. และ 18.00 น.
■ รายละเอียด
ศิลปินสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหวด้วยความแตกต่างที่ซับซ้อนผ่านเครื่องฉายสไลด์ที่ใช้ทั้งฟิล์มและวิดีโอ ผู้ชมสามารถดูภาพด้วยแว่น 3 มิติ แล้วตัวศิลปินเองก็จะเล่นดนตรีพร้อมทั้งใช้ฟิล์ม 16 มม.เพื่อที่จะสามารถปรับเปลี่ยนภาพที่ถูกฉายได้ ณ เวลานั้นเลย ด้วยเครื่องผลิตควันพื้นที่จะมีการสะท้อนด้วยแสงสีรุ้ง ซึ่งจะทำให้เกิดภาพที่ปรากฏขึ้นนอกจอภาพ