「โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการและฝึกอบรมการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ Red Bear Survival Camp in Thailand」

เจแปนฟาวน์เดชั่น  กรุงเทพฯ ร่วมกับกลุ่ม “รู้แล้วรอด” Design for Disaster  (D4D) และ NPO Plus Art  ประเทศญี่ปุ่น จะจัดประชุมเชิงปฎิบัติการและฝึกอบรมการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติสำหรับประเทศไทย หัวข้อ “Red Bear Survival Camp in Thailand” ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 22 – วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนสมถวิล กรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดโอกาสให้ครู นักเรียน และอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวนทั้งสิ้นกว่า 200 คน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์เอาตัวรอดเมื่อเกิดภัยพิบัติแบบต่างๆ อาทิ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ไฟใหม้ ดินถล่ม โดยจะมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 13 ฐานที่ถูกคิดค้นขึ้นมาใหม่เพื่อให้เด็กๆ และผู้เข้าร่วมได้สนุกสนาน  “เตรียมพร้อม” กับทุกสภาวะการณ์  ด้วยการฝึกทักษะทั้งปัญญาและร่างกายให้มี “ความเข้มแข็ง” “มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ” ที่จะช่วยตัวเองได้ในภาวะฉุกเฉินยามภัยพิบัติมาเยือน

 

■ กำหนดการและระยะเวลาดำเนินโครงการทั้ง 2 วัน

[วันที่] วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2557
ถึงวันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557
[สถานที่] โรงเรียนสมถวิล44 แยก 8 ซ.สุขุมวิท 62
บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
[จำนวนผู้เข้าร่วม] 200 คน
(นักเรียนจากโรงเรียนสมถวิล 150 คนและนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4 แห่ง จำนวน 50 คน)

 

วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2557
(เวิร์คช้อป-ฝึกอบรม ครู และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจากภาคเอกชน)
8:30-9:00
ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสมถวิล
9:00-12:00
แนะนำโครงการส่งเสริมการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติจากประเทศญี่ปุ่นและสาธิตกิจกรรมฐานการเรียนรู้ใหม่ทั้ง 13 ฐานที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
13:00-16:00
การฝึกปฏิบัติและอบรมการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติจากฐานการเรียนรู้ใหม่ทั้ง 13 ฐาน
วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557
(ค่ายการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักเรียนโรงเรียนสมถวิล และต่างจังหวัด)
9:00-12:00
แนะนำโครงการและทดลองฝึกปฎิบัติการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติจากประเทศญี่ปุ่นและสาธิตกิจกรรมฐานการเรียนรู้ใหม่ทั้ง 13 ฐานที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
12:00-12:30
แขกผู้มีเกียรติ  สื่อมวลชนลงทะเบียน
12:40-13:00
พิธีเปิดงานกิจกรรมค่ายการเรียนรู้และฝึกอบรม “Red Bear Survival Camp in Thailand”
13:00-16:00
เด็กนักเรียนและผู้เข้าร่วมงานเริ่มกิจกรรมแรลลี่การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติจากฐานการเรียนรู้ใหม่ทั้ง 13 ฐานที่จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

 

เวิร์คช็อปสร้างสรรค์กิจกรรม
ฐานที่ผ่านมา
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หน้ากากถุงพลาสติกกันควันไฟ

 

เมื่อเรียนรู้จนผ่านการทดสอบกิจกรรมฐานต่างๆจะได้รับเข็มกลัดประจำฐานเป็นรางวัล และยังมีเข็มกลัดพิเศษสำหรับการร่วมกิจกรรมหรือ MVP

 

■ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

 

องค์กรพันธมิตรที่ร่วมจัดงาน:
เจแปนฟาวน์เดชั่น  กรุงเทพฯ, กลุ่ม “รู้แล้วรอด” Design for Disaster  (D4D), NPO Plus Art  และ KIITO (ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเมืองโกเบ) ประเทศญี่ปุ่น

 

องค์กรภาคเอกชนที่ให้การอุปถัมภ์:
บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท AIG Holding (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด, บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท  บิ๊กซี  ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เคดับบลิวอี – คินเท็ทซึ  เวิร์ล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด

 

องค์กรสนับสนุน:
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และองค์การเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น

 

องค์กรสนับสนุนด้านการผลิตสื่อ:
บริษัท คลับ ครีเอทีฟ จำกัด   กระทิสตูดิโอ และบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด  (มหาชน)

 

องค์กรสนับสนุนด้านการเผยแพร่:
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และศูนย์เตรียมพร้อมและป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center : ADPC), Save the Children

 

สื่อมวลชนที่เผยแพร่โครงการ:

(1) TNN News Hour on True Vision Cable TV (23rd June 2014)
https://www.youtube.com/watch?v=0Tuv2XG3KnM

(2) Thai PBS on “Ruu Suu Phai Pibat – How to Cope with Disaster” Program on 5th July 2014
https://www.youtube.com/watch?v=lXGDr0EJQbA&feature=youtu.be

(3) Bangkok Post:
https://www.bangkokpost.com/news/politics/418991/a-disaster-waiting-to-happen-and-what-to-do-when-it-does

นิตยสารดิฉัน และหนังสือพิมพ์โยมิอุริ

N:/3 JS and IE Dept. /01 JS-IE Projects / FY 2014 / 在外事業 / Kick-off Red Bear Survival Camp in June (Somthawil School) / Media Clipping