ที่ผ่านมา

เจเอฟเธียเตอร์ มีนาคม 2566 : Sports / Special: Documentary

วันตั้งชื่อสุนัขของคุณ (สารคดี) | 31 มี.ค. 2566 | 18.30

โปรแกรมภาพยนตร์ออนไลน์ชุดใหม่ JFF+ INDEPENDENT CINEMA

นำเสนอภาพยนตร์นอกกระแสจากญี่ปุ่น ชุดที่ 2: 16 มี.ค. 2023 ถึง 15 มิ.ย. 15:00 น.

ประกาศวันหยุดห้องสมุดในเดือนมีนาคม 2566

ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะปิดทำการในวันจันทร์

เทศกาลภาพยนตร์ญี่ปุ่น 2566

กรุงเทพฯ 10-19 ก.พ.2566 / เชียงใหม่ 25-26 ก.พ. 2566