ตอนนี้

IRODORI (อิโระโดะริ) ภาษาญี่ปุ่นในการดำรงชีวิต

เป็นสื่อการเรียนสำหรับพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อชาวต่างชาติที่ทำงานและใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่น