ห้องสมุดปิดทำการ

Date:

ประกาศวันหยุดห้องสมุด

 

ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะปิดทำการใน
วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561
เนื่องจากตึกเสริมมิตรจะทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของอาคาร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ