J-Talk: Diggin’ Culture #05 เรื่องเล่า การเล่นคำ และภาพของญี่ปุ่นจากการ์ตูนโดราเอมอน

J-Talk: Diggin’ Culture #05

เรื่องเล่า การเล่นคำ และภาพของญี่ปุ่นจากการ์ตูนโดราเอมอน

 

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 (14:00-16:15)
ห้องเรียน E, เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

 

 

เนื่องในโอกาสที่ปี 2019 ถือเป็นการครบรอบ 50 ปีของโดราเอมอน การ์ตูนญี่ปุ่นที่เติบโตมากับเยาวชนไทยหลายยุคสมัยจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำในวัยเด็กของหลายคน  J-Talk ในครั้งที่ 5 นี้จึงเป็นหัวข้อเรื่อง “เรื่องเล่า การเล่นคำ และภาพของญี่ปุ่นจากการ์ตูนโดราเอมอน”

 

วิทยากรในครั้งนี้คือ ผศ.ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การบรรยายได้นำเสนอเรื่องราวของโดราเอมอนตั้งแต่จุดเริ่มต้นว่ากว่าจะเป็นการ์ตูนให้ได้ดูกันนั้นต้องผ่านอะไรมาบ้าง รวมถึงเรื่องราววัฒนธรรมญี่ปุ่นที่บอกเล่าผ่านโดราเอมอนไม่ว่าจะเป็นนิทานพื้นบ้านหรือการเล่นคำ และแรงกระเพื่อมต่อสังคมที่ส่งผ่านจากการ์ตูน ไปจนถึงอิทธิพลของการ์ตูนโดราเอมอนที่มีให้เห็นในประเทศไทย

 

ด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจและมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่หลายคนอาจไม่รู้มาก่อน ผู้เข้าร่วมจึงได้รับทั้งความเพลิดเพลินและสาระความรู้จากเนื้อหาในการบรรยายตลอดทั้ง 2 ชั่วโมง

 

 

 

 

 

บทความโดย The MATTER

https://thematter.co/entertainment/50-years-of-doraemon/87437

 

เกี่ยวกับวิทยากร 

ผศ.ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี

 

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกจากมหาวิทยาลัยวาเซดะ สาขาภาษาศาสตร์ญี่ปุ่นประยุกต์  ขณะนี้เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากความเชี่ยวชาญในด้านภาษาศาสตร์แล้ว ยังสนใจวัฒนธรรมการ์ตูน (Pop Culture: Manga) ของญี่ปุ่นด้วย