ดนตรี

Asian Youth Jazz Orchestra, ASEAN Tour 2015 in Bangkok

Asian Youth Jazz Orchestra, ASEAN Tour 2015 in Bangkok

เชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและมินิคอนเสิร์ต กับนักดนตรีแจสชื่อดังจากญี่ปุ่น

เชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและมินิคอนเสิร์ต กับนักดนตรี

คอนเสิร์ตการกุศลไทย-ญี่ปุ่นเพื่อเด็กและเยาวชน

คอนเสิร์ตการกุศลไทย-ญี่ปุ่นเพื่อเด็กและเยาวชน CYDA (สมา