ภาพยนตร์

เจเอฟเธียเตอร์ ธันวาคม 2565 :  Goodbye 2022

ศุกร์ที่ 30 ธ.ค. 2565 ไม่มีการฉายภาพยนตร์เนื่องในวันสิ้นปี

เจเอฟเธียเตอร์ กันยายน 2565 : SAMURAI

รักประหารที่โซเนซากิ | 30 ก.ย. 2565 | 18.30

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse 2022

กิจกรรมฉายภาพยนตร์ และ กิจกรรมเสวนา: เข้าร่วมกิจกรรมฟรี

เจเอฟเธียเตอร์ พฤษภาคม 2565 : I like Music

เรื่องของเรนทาโร่ทาคิ | 27 พ.ค. 2565 | 18.30

เจเอฟเธียเตอร์ เมษายน 2565 : Tora-san

โทร่าซังลุงของผม | 29 เม.ย. 2565 | 18.30