ห้องสมุด

ประกาศวันหยุดห้องสมุดในเดือนสิงหาคม 2566

ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะปิดทำการในวันดังต่อ

ห้องสมุดสิ่งของ

ห้องสมุดสิ่งของ : มาทำซูชิด้วยตัวเองกันเถอะ!

ประกาศวันหยุดห้องสมุดในเดือนมิถุนายน 2566

ห้องสมุดปิดทำการวันที่ 3 และ 5 มิถุนายน 2566

ประกาศวันหยุดห้องสมุดในเดือนพฤษภาคม 2566

ห้องสมุดฯ ปิดทำการวันที่ 1 และ 4 พฤษภาคม 2566

ประกาศวันหยุดห้องสมุดในเดือนเมษายน 2566

ห้องสมุดฯ ปิดทำการในวันที่ 13-15 เม.ย. 2566

ประกาศวันหยุดห้องสมุดในเดือนเมษายน 2566

ห้องสมุดปิดทำการในวันที่ 6 เมษายน 2566 เนื่องในวันจักรี

ประกาศวันหยุดห้องสมุดในเดือนมีนาคม 2566

ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะปิดทำการในวันจันทร์

ประกาศวันหยุดห้องสมุดในเดือนธันวาคม 2565

ห้องสมุดปิดทำการวันที่ 31 ธ.ค. 2565 - 2 ม.ค. 2566