กิจกรรมสัมผัสภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านการลงมือทำ

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯจัด ”กิจกรรมสัมผัสภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านการลงมือทำ” อาทิ  “การจัดดอกไม้” “การเขียนพู่กัน” “การชงชา” “การสวมชุดยุกะตะ” “การทำอาหารญี่ปุ่น” ในกิจกรรมผู้เรียนจะได้สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นและได้เปรียบเทียบกับวัฒนธรรมไทย  ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความลึกซึ้งกับวัฒนธรรมมากขึ้น  อีกทั้งได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้นๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม“การเรียนภาษาญี่ปุ่นง่ายๆ เพื่อการท่องเที่ยว” ที่ได้เรียนรู้ทั้งภาษาและวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่นิยมของชาวไทยใน ขณะนี้

 

กิจกรรมจะจัดประมาณเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งกำหนดการของแต่ละกิจกรรมจะเปลี่ยนไปตามปีงบประมาณ กรุณาตรวจสอบวันและเวลาในการจัดกิจกรรม รายละเอียดการรับสมัครได้จากหน้า “ตอนนี้” หรือ “เร็วๆ นี้”