วิดีโอสาธิตวิธีใส่ชุด Yukata

วิธีใส่ชุด yukata (ชุดผู้หญิง)

วิธีใส่ชุด yukata (ชุดผู้ชาย)

วิธีใส่โอบิ (ชุดผู้หญิง)

วิธีใส่โอบิ (ชุดผู้ชาย)