ประกาศวันหยุดห้องสมุดในเดือนธันวาคม 2566

ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะปิดทำการในวันดังต่อ

ทุนเจแปนฟาวน์เดชั่น ประจำปี พ.ศ. 2567 – 2568

ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนประจำปี 2567 -2568