ประกาศวันหยุดห้องสมุดในเดือนมิถุนายน 2566

ห้องสมุดปิดทำการวันที่ 3 และ 5 มิถุนายน 2566

เจเอฟเธียเตอร์ พฤษภาคม 2566: Kamome Diner

19 พฤษภาคม 2566, ภาพยนตร์เริ่ม 18:30 น.

ประกาศวันหยุดห้องสมุดในเดือนพฤษภาคม 2566

ห้องสมุดฯ ปิดทำการวันที่ 1 และ 4 พฤษภาคม 2566

ประกาศวันหยุดห้องสมุดในเดือนเมษายน 2566

ห้องสมุดฯ ปิดทำการในวันที่ 13-15 เม.ย. 2566

ประกาศวันหยุดห้องสมุดในเดือนเมษายน 2566

ห้องสมุดปิดทำการในวันที่ 6 เมษายน 2566 เนื่องในวันจักรี

เจเอฟเธียเตอร์ มีนาคม 2566 : Sports / Special: Documentary

วันตั้งชื่อสุนัขของคุณ (สารคดี) | 31 มี.ค. 2566 | 18.30