การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

  ผู้ที่สนใจสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ขอให้ติดต่อซื้อใบสมัครและสมัครได้ที่ศูนย์สอบด้านล่างนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น สามารถดูได้ที่  https://www.jlpt.jp/
วันสอบ :วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561
สถานที่จัดสอบ : กรุงเทพฯ  และเชียงใหม่
สถานที่ :(วันและเวลาจำหน่ายและยื่นใบสมัครตามรายละเอียดข้างล่าง)
 Downlaod guideline การสมัครสอบออนไลน์ ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.jlptonlinethailand.com วันและเวลารับสมัคร ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ (เริ่มเวลา 9.00 น.)  – 23 มีนาคม 2561 (สิ้นสุดเวลา 24.00 น.)  กรุงเทพฯ แห่งที่ 1 สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาพหลโยธิน) (408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้นที่ 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2357 1241-5)
 • จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 4 เมษายน 2561  (หยุด 1 มีนาคม)
 • ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม – 4 เมษายน 2561
 • วันเวลา : วันจันทร์-วันศุกร์  09.00-18.00 น.   วันเสาร์-วันอาทิตย์  09.00-16.00 น.
  กรุงเทพฯ แห่งที่ 2 สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาจามจุรี)(ชั้น 3 ห้อง 302-307 อาคารจัตุรัสจามจุรี (ฝั่งพลาซา) ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330โทร 02 160 5072-4 / 081 855 7303 )
 • จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2561 (หยุด 1 มีนาคม)
 • ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม – 23 มีนาคม 2561
 • วันเวลา : วันจันทร์-วันศุกร์  10.00-18.00 น.   วันเสาร์-วันอาทิตย์  10.00-17.00 น.
  กรุงเทพฯ แห่งที่ 3สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาปิ่นเกล้า)(7/222  อาคารสำนักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ A ชั้น 11 ห้อง 1104  ถนนบรมราชชนนีเขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ 10700   โทร  02 884 9107-8)
 • จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2561 (หยุด 1 มีนาคม)
 • ยื่นใบสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม – 23 มีนาคม 2561
 • วันเวลา  :  วันจันทร์-วันศุกร์  10.00-18.00 น.   วันเสาร์-วันอาทิตย์  09.00-16.00 น.
  เชียงใหม่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือ3/3 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200   โทร 053 272 331 / 080 491 1298
 • จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 4 เมษายน 2561 (หยุด 1 มีนาคม)
 • วันเวลา  :  วันจันทร์-วันศุกร์  10.00-19.00 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์ 09.00-16.00 น.