ฝ่ายภาษาญี่ปุ่นที่ผ่านมา

“ส่งข้อความให้ศิลปินคนโปรดของคุณเป็นภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ!”

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ถึง 7 กรกฎาคม 2566

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 256