การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

    ผู้ที่สนใจสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ขอให้ติดต่อซื้อใบสมัครและสมัครได้ที่ศูนย์สอบด้านล่างนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น สามารถดูได้ที่  https://www.jlpt.jp/   วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 สถานที่จัดสอบ : กรุงเทพฯ  และเชียงใหม่ สถานที่ : (วันและเวลาจำหน่ายและยื่นใบสมัครตามรายละเอียดข้างล่าง)   การสมัครสอบออนไลน์ ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.jlptonlinethailand.com วันและเวลารับสมัคร  ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ (เริ่มเวลา 9.00 น.)  – 22 มีนาคม 2562 (สิ้นสุดเวลา 24.00 น.) Download JLPT Guide 2019   กรุงเทพฯ แห่งที่ 1 สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาพหลโยธิน) (408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้นที่ 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร  0 2357 1241-5)
จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 1 เมษายน 2562  (หยุด 19 กุมภาพันธ์)
ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม – 1 เมษายน 2562
วันเวลา  : วันจันทร์-วันศุกร์  09.00-18.00 น.   วันเสาร์-วันอาทิตย์  09.00-16.00 น.
    กรุงเทพฯ แห่งที่ 2 สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาจามจุรี) (ชั้น 3 ห้อง 302-307 อาคารจัตุรัสจามจุรี (ฝั่งพลาซา) ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0 2160 5073-4 / 081 855 7303 )
จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2562 (หยุด 19 กุมภาพันธ์)
ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม – 22 มีนาคม 2562
วันเวลา  : วันจันทร์-วันศุกร์  10.00-18.00 น.   วันเสาร์-วันอาทิตย์  10.00-17.00 น.
  กรุงเทพฯ แห่งที่ 3 สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาปิ่นเกล้า) (7/222  อาคารสำนักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ A ชั้น 11 ห้อง 1104  ถนนบรมราชชนนี เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ 10700   โทร  0 2884 9107-8)
จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2562 (หยุด 19 กุมภาพันธ์)
ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม – 22 มีนาคม 2562
วันเวลา  : วันจันทร์-วันศุกร์  10.00-18.00 น.   วันเสาร์-วันอาทิตย์  09.00-16.00 น.
  เชียงใหม่ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือ 3/3 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร 053 272 331 / 080 491 1298
จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 1 เมษายน 2562
วันเวลา  : วันจันทร์-วันศุกร์  10.00-19.00 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์ 09.00-16.00 น.