การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

  ผู้ที่สนใจสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น สามารถติดต่อซื้อใบสมัครได้ที่ศูนย์สอบด้านล่างนี้หรือทางออนไลน์ หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น สามารถดูได้ที่  https://www.jlpt.jp   วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 สถานที่จัดสอบมี 2 แห่ง : กรุงเทพฯ และเชียงใหม่   การสมัครสอบออนไลน์ ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.jlptonlinethailand.com วันและเวลารับสมัคร  ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 (เริ่ม 09.00 น.) – 27 มีนาคม 2563 (สิ้นสุด 24.00 น.)   การซื้อ/ยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์  : โปรดตรวจสอบวันเวลาของศูนย์สอบแต่ละแห่งตามด้านล่าง   กรุงเทพฯ แห่งที่ 1 สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาพหลโยธิน) (408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้นที่ 16 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400   โทร 02 357 1241-5) บีทีเอส สถานีอารีย์ ทางออก 4
  • จำหน่ายและยื่นใบสมัคร     ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม – 1 เมษายน 2563
  • วันเวลา :  วันจันทร์-วันศุกร์  00-18.00 น.   วันเสาร์-วันอาทิตย์  09.00-16.00 น.
  กรุงเทพฯ แห่งที่ 2 สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาจามจุรี) (ชั้น 3 อาคารจัตุรัสจามจุรี (ฝั่งพลาซา) ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  โทร 02 160 5073-4 / 081 855 7303 ) MRT สถานีสามย่าน  ทางออก 2
  • จำหน่ายและยื่นใบสมัคร     ตั้งแต่วันที่ 9-27 มีนาคม 2563
  • วันเวลา :  วันจันทร์-วันศุกร์  00-18.00 น.   วันเสาร์-วันอาทิตย์  10.00-17.00 น.
  เชียงใหม่ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือ (3/3 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่50200   โทร (053) 272 331 / 080 491 1298)
  • จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 3 เมษายน 2563
  • วันเวลา :   วันจันทร์-วันศุกร์  10.00-100 น.  วันเสาร์-วันอาทิตย์  09.00-16.00 น.
  Download Guide to JLPT 2020