การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

 ผู้ที่สนใจสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น สามารถติดต่อซื้อใบสมัครได้ที่ศูนย์สอบด้านล่างนี้หรือทางออนไลน์ หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น สามารถดูได้ที่  https://www.jlpt.jp วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563สถานที่จัดสอบมี 2 แห่ง : กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ การสมัครสอบออนไลน์ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.jlptonlinethailand.comวันและเวลารับสมัคร  ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 (เริ่ม 09.00 น.) – 27 มีนาคม 2563 (สิ้นสุด 24.00 น.) การซื้อ/ยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์  : โปรดตรวจสอบวันเวลาของศูนย์สอบแต่ละแห่งตามด้านล่าง กรุงเทพฯ แห่งที่ 1สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาพหลโยธิน)(408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้นที่ 16 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400   โทร 02 357 1241-5)บีทีเอส สถานีอารีย์ ทางออก 4
  • จำหน่ายและยื่นใบสมัคร     ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม – 1 เมษายน 2563
  • วันเวลา :  วันจันทร์-วันศุกร์  00-18.00 น.   วันเสาร์-วันอาทิตย์  09.00-16.00 น.
 กรุงเทพฯ แห่งที่ 2สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาจามจุรี)(ชั้น 3 อาคารจัตุรัสจามจุรี (ฝั่งพลาซา) ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  โทร 02 160 5073-4 / 081 855 7303 )MRT สถานีสามย่าน  ทางออก 2
  • จำหน่ายและยื่นใบสมัคร     ตั้งแต่วันที่ 9-27 มีนาคม 2563
  • วันเวลา :  วันจันทร์-วันศุกร์  00-18.00 น.   วันเสาร์-วันอาทิตย์  10.00-17.00 น.
 เชียงใหม่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือ(3/3 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่50200   โทร (053) 272 331 / 080 491 1298)
  • จำหน่ายและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 3 เมษายน 2563
  • วันเวลา :   วันจันทร์-วันศุกร์  10.00-100 น.  วันเสาร์-วันอาทิตย์  09.00-16.00 น.
 Download Guide to JLPT 2020