งานประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ “ละคอนร่วมสมัยในอาเซียน : แนวโน้มและพัฒนาการ”

งานประชุมวิชาการนานาชาติ
หัวข้อ “ละคอนร่วมสมัยในอาเซียน : แนวโน้มและพัฒนาการ”
(Contemporary Theatre and Performance in ASEAN:
Trends and Development)

 

Pichet Klunchun x Toshiki Okada x Tomoko Soda
 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ (THE JAPAN FOUNDATION, BANGKOK) ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ “ละคอนร่วมสมัยในอาเซียน : แนวโน้มและพัฒนาการ” (Contemporary Theatre and Performance in ASEAN : Trends and Development) ระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2558 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมีนักวิชาการและศิลปินชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมนำเสนอผลงาน

 

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงและงานประชุมวิชาการจากนักวิชาการและศิลปินต่างประเทศที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับโลก ซึ่งจะเปิดให้เห็นมุมมองอย่างกว้างขวางและหลากหลายเกี่ยวกับศิลปะการแสดงร่วมสมัยในประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ กัมพูชา ไทย รวมทั้งญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีผลงานการแสดงชุดใหม่จากศิลปินที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ตลอดจนการแสดงชุดพิเศษจากนักศึกษาสาขาวิชาการละคอนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับผู้กำกับการแสดงรับเชิญอีกด้วย

 

งานประชุมวิชาการ
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2558 นำเสนอโดยนักวิชาการซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จากประเทศออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น รวมทั้งสหราชอาณาจักร และไทย โดยจะนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมชาวไทย สามารถฟังการแปลสดเป็นภาษาไทยได้ผ่านหูฟังแปลภาษาซึ่งบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 

การแสดง
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2558 มีการแสดงทั้งหมด 3 ชุด จำนวน 4 รอบการแสดง ทุกชุดได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่และแสดงภายในงานนี้เป็นครั้งแรกของโลก โดยฝีมือของศิลปินที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งจะสะท้อนแก่นแท้ของสุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย

 

ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียบเพื่อสำรองที่นั่งในการเข้าฟังการบรรยายทางวิชาการ และเข้าชมการแสดงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 061-462-2630
*สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิ๊ก

 

ผู้จัดงาน: เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 


คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์