งานสัมมนาแนะนำ JFT-Basic ~การสอบภาษาญี่ปุ่นแบบใหม่เพื่อการใช้ชีวิตและทำงานที่ญี่ปุ่น ~

งานสัมมนาแนะนำ JFT-Basic

การสอบภาษาญี่ปุ่นแบบใหม่เพื่อการใช้ชีวิตและทำงานที่ญี่ปุ่น

  

0. เกี่ยวกับระบบสถานภาพการพำนัก”ทักษะเฉพาะทาง” / สถานทูตญี่ปุ่น เลขานุการเอก อุเอโนะ มามิ

 

1. เกี่ยวกับ JFT-Basic

 

2. ช่วงสนทนา “การเสริมสร้างทักษะภาษาญี่ปุ่นให้แก่ผู้ที่จะไปทำงานที่ญี่ปุ่น”

 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสอบ JFT-Basic