ประกาศผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ปี 2561 ทางออนไลน์


ผู้สอบสามารถตรวจผลสอบทางออนไลน์ได้ที่  https://www.jlpt-overseas.jp/onlineresults/    ระหว่างวันพุธที่ 22 สิงหาคม เวลา 8.00 น ถึง วันอังคารที่ 31 ตุลาคม เวลา 15.00 น. (เวลากรุงเทพฯ) ท่านจะต้องกรอกหมายเลขที่นั่งสอบและพาสเวิร์ดตามที่ระบุไว้ในใบสมัครให้ถูกต้อง จึงจะสามารถตรวจผลสอบได้