ประกาศผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ปี 2562 ทางออนไลน์


ผู้สอบสามารถตรวจผลสอบทางออนไลน์ได้ที่  https://www.jlpt.jp/e/guideline/results_online.html   ตั้งแต่วันอังคารที่ 27 สิงหาคมเป็นต้นไป   ท่านจะต้องกรอกหมายเลขที่นั่งสอบและพาสเวิร์ดตามที่ระบุไว้ในใบสมัครให้ถูกต้อง จึงจะสามารถตรวจผลสอบได้