ประกาศผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ปี 2562 ทางออนไลน์

ผู้สอบสามารถตรวจผลสอบทางออนไลน์ได้ที่  https://www.jlpt-overseas.jp/onlineresults/   ระหว่างวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 (ตั้งแต่เวลา 08.00 น.) – วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 (สิ้นสุดเวลา 15.00 น.)

ท่านจะต้องกรอกหมายเลขที่นั่งสอบและพาสเวิร์ดตามที่ระบุไว้ในใบสมัครให้ถูกต้อง จึงจะสามารถตรวจผลสอบได้