ประกาศผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ปี 2560 ทางออนไลน์

ผู้สอบสามารถตรวจผลสอบทางออนไลน์ได้ที่  https://www.jlpt-overseas.jp/onlineresults/preinput.do   ระหว่างวันพุธที่ 23 สิงหาคม เวลา 8.00 น ถึง วันอังคารที่ 31 ตุลาคม เวลา 15.00 น. (เวลากรุงเทพฯ) ท่านจะต้องกรอกหมายเลขที่นั่งสอบและพาสเวิร์ดตามที่ระบุไว้ในใบสมัครให้ถูกต้อง จึงจะสามารถตรวจผลสอบได้