[ประกาศเพิ่มเติม!!] การขอคืนเงินค่าสมัครสอบการจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบวิธีการขอคืนเงินค่าสมัครสอบได้ตามประกาศของศูนย์สอบที่ท่านได้สมัครไว้แล้วดังนี้ ศูนย์สอบกรุงเทพฯเว็บไซต์: https://www.ojsat.or.th/main/jlptrefund-r2-1-2563/Facebook: https://web.facebook.com/OJSAT/posts/3252717351419265 ศูนย์สอบเชียงใหม่เว็บไซต์:   https://bit.ly/2YtrCC0Facebook:  https://web.facebook.com/ojsatn/posts/3026452517444868