[ประกาศ] การขอคืนเงินค่าสมัครสอบการจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบวิธีการขอคืนเงินค่าสมัครสอบได้ตามประกาศของศูนย์สอบที่ท่านได้สมัครไว้แล้วดังนี้ ศูนย์สอบกรุงเทพฯเว็บไซต์https://www.ojsat.or.th/main/jlptrefund-1-2020-bangkok/Facebook: https://web.facebook.com/OJSAT/posts/3103275526363449 ศูนย์สอบเชียงใหม่เว็บไซต์:   https://bit.ly/2VzqoUaFacebook:  https://web.facebook.com/ojsatn/posts/2889559734467481