[ประกาศ] ยกเลิกการจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ประกาศยกเลิก

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร และ ศูนย์สอบเชียงใหม่

 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กระจายตัวเป็นวงกว้างและมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว คณะทำงานจัดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกการจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร และ ศูนย์สอบเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 อนึ่ง ผู้สมัครสอบ (ไม่รวมผู้ที่ซื้อใบสมัครแต่ไม่ได้สมัครสอบ) สามารถแจ้งความจำนงขอรับเงินค่าสมัครสอบคืนได้เต็มจำนวน สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการขอรับเงินค่าสมัครสอบคืนจะประกาศให้ทราบอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ คณะทำงานจัดการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:ศูนย์สอบกรุงเทพมหานครเวลาทำการ: จันทร์ – อาทิตย์ 8:00 – 17:00 น.โทร. 089-206-3119E-mail: jlptrefund@ojsat.or.thFacebook: https://www.facebook.com/OJSAT/ ศูนย์สอบเชียงใหม่ เวลาทำการ:จันทร์ – ศุกร์ 9:00 – 17:00 น.เสาร์ – อาทิตย์ 9:00 – 16:00 น.โทร. 053-272-331 สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (OJSAT)Website: https://www.ojsat.or.th/main/jlpt-jul-2020-cancellation/FB: https://web.facebook.com/OJSAT/posts/3091118127579189 สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ (OJSATN)Website: https://bit.ly/2VfHAhoFB: https://web.facebook.com/ojsatn/posts/2877986118958176