ปัจฉิมเสวนา “วิเทศไมตรี 130 ปี ไทย – ญี่ปุ่น” ผู้คน และงานด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพื่อเป้าหมายในอนาคตร่วมกัน

ปัจฉิมเสวนา วิเทศไมตรี 130 ปี ไทย ญี่ปุ่น

ผู้คน และงานด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพื่อเป้าหมายในอนาคตร่วมกัน

 

 

วันและเวลา  วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2560  (ลงทะเบียนเวลา  08:30)
สถานที่ชั้น 4 ห้องแกรนด์บอลรูม 1  โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
( InterContinental Bangkok )
ผู้จัดงานเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
บรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย-

 

เนื่องในโอกาสที่ปี 2560 เป็นปีแห่งการครบรอบ 130 ปีความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่นร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเสวนาส่งท้ายปีแห่งการครบรอบ130 ปีความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศภายใต้ชื่อ ปัจฉิมเสวนา “วิเทศไมตรี 130 ปี ไทย – ญี่ปุ่น” ผู้คนและงานด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพื่อเป้าหมายในอนาคตร่วมกัน

 

การเสวนาในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่นในมิติใหม่ๆ ที่หยั่งรากลึกในทุกระดับ ศึกษาถึงจุดแข็งของการแลกเปลี่ยนภาคประชาชนของทั้งสองประเทศ เพื่อสรรสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันในอนาคต และมุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนงานด้านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมรวมไปถึงงานวิชาการ โดยการเสวนาจะแบ่งออกเป็นสามส่วน ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่น  การออกแบบอนาคตผ่านความคิดสร้างสรรค์ และ เสวนากับนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ผู้มีบทบาทนำทางสังคม

 

คณะผู้จัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเสวนาในครั้งนี้จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมของประเทศไทยและญี่ปุ่น อันจะนำไปสู่การสร้างแรงขับเคลื่อนให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อที่จะสร้างความร่วมมือและการพัฒนาระหว่างสองประเทศสืบไป

 

งานเสวนาจะใช้ภาษาไทยและญี่ปุ่นในการบรรยาย  ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-260-6560-3 หรืออีเมล booking_acd@ba.jpf.go.jp

 

โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการและวิทยากรได้ในเอกสารแนบ

 

Facebook of 130th Symposium

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

เจแปนฟาวน์เดชั่น  กรุงเทพฯ
The Japan Foundation, Bangkok159
อาคาร เสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 10 21 ถนน สุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 02-260-8560~3

 

Co-organized by: