พบกับหัตถกรรมพื้นเมืองอันวิจิตรงดงามแห่งภูมิภาคโทโฮขุ จากประเทศญี่ปุ่น ที่เชียงใหม่

พบกับหัตถกรรมพื้นเมือง

อันวิจิตรงดงาม

แห่งภูมิภาคโทโฮขุ

จากประเทศญี่ปุ่น ที่เชียงใหม่

 

ไหสาเก จาก คาวาทสึระ ยุซาวะ
จ.อากิตะ
ว่าว “คินทาโร่กับยามะอุบะ”
จากจ.อาโอโมริ
ตะกร้าสานไม้ไผ่
จากจ.อาโอโมริ

 

ชิโกะ มุนาคาตะ, “The Cave of Lion”, สี,
ภาพพิมพ์แกะไม้,  2496

 

กำหนดการแสดงงาน

เชียงใหม่

สถานที่:

ห้องนิทรรศการ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ  เชียงใหม่ (TCDC เชียงใหม่)

วัน/เวลา:

วันอาทิตย์ที่ 8  มีนาคม – วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 ระหว่างเวลา 10.30 – 18.00 น.(หยุดวันจันทร์)

พิธีเปิด:

วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 เวลา 16.30 น.

จำนวนผู้เข้าชม  2,687 คน

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ในสื่อ

N:2 AC Dept1 Arts and CulturalProjectsFY20141501 Beautiful Handicrafts of Tohoku, JapanlllReport lllclippingTohoku Chiang Mai

 


เครื่องเขินอัปปิ จากจ.อิวาเตะ

 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ และสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่จัดนิทรรศการ “ศิลปหัตถกรรมอันงดงามแห่งโทโฮขุ ญี่ปุ่น” นิทรรศการสัญจรจากประเทศญี่ปุ่นที่จัดเพื่อระลึกถึงโอกาสครบรอบเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิที่เกิดขึ้นที่โทโฮขุเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ภูมิภาคโทโฮขุที่ขึ้นชื่อด้านความงดงามของทัศนียภาพตามธรรมชาติและอุดมไปด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่น และประวัติศาสตร์ ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้คนในท้องถิ่นต่างจะได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในครั้งนั้น แต่พวกเขาได้ร่วมมือร่วมใจสร้างสรรค์ และมุ่งมั่นสร้างความสงบและความปกติสุขให้กลับคืนมาสู่ชีวิตของพวกเขาโดยเร็วเท่าที่จะทำได้

 

ผลงานจัดแสดงนิทรรศการทั้ง 70 ชิ้นนี้แสดงถึงเทคนิคชั้นสูงทางด้านศิลปหัตถกรรมแบบดั้งเดิมที่ฟูมฟักกันมาในภูมิภาคโทโฮขุของญี่ปุ่น อันประกอบด้วย เครื่องเขิน เครื่องเคลือบดินเผา  งานปัก สิ่งทอ เครื่องจักสาน งานดัดไม้ เครื่องโลหะ และงานวาดระบายสี เป็นต้น ทั้งหมดล้วนเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันที่ใช้กันมาในญี่ปุ่นตั้งแต่อดีตกาล ผู้ชมจะได้รับรู้ถึงมรดกทางศิลปะและหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์อันดึงดูดของโทโฮขุจากความความงามของ ผลงานศิลปหัตถกรรมเหล่านี้ และจะช่วยให้เข้าใจภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้มาจากการใช้ชีวิตอย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติ รวมถึงทักษะฝีมือ และความชำนาญที่พัฒนาขึ้นจากภูมิปัญญาเหล่านั้นได้มากยิ่งขึ้น

 

มุมภาพแนวกว้างของงานแสดงนิทรรศการ

 

ผลงานที่นำมาจัดแสดงพร้อมกับบอร์ดบรรยาย

 

เครื่องเซรามิกหลากสีสันถูกนำมาจัดแสดงเรียงรายกันในงานนิทรรศการ

 

ผู้เข้าชมนิทรรศการอ่านคำอธิบายที่มาและความเป็นไปของผลงานจัดแสดง

 

ผู้ชมชาวต่างชาติสนใจเข้าชมงานนิทรรศการด้วย

จัดโดย:

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

ร่วมจัดโดย:
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่
สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น
ณ นครเชียงใหม่

คณะวิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
*หากต้องการรูปเพิ่ม หรือรูปความละเอียดสูง กรุณาติดต่อ คุณ ดวงฤดี (duangrudee@ba.jpf.go.jp)