รับสมัครนักศึกษาคอร์สภาษาญี่ปุ่น JF

มีนาคม 2560
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาคอร์สภาษาญี่ปุ่น JF เทอมต้น ประจำปีการศึกษา 2560
ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

 ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น  เปิดรับสมัครนักศึกษาคอร์สภาษาญี่ปุ่น JF เทอมต้น ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ระยะเวลาเรียน

      ปีการศึกษา 2560 เทอมต้น          ระดับเบื้องต้น – ระดับต้น  วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม  – วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560
ระดับต้นกลาง – ระดับสูง  วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม – วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560
※ วันเปิดเรียนและวันเรียนวันสุดท้ายจะแตกต่างกันไปในแต่ละคอร์ส

 • คอร์สที่เปิดสอน

คอร์สที่เปิดสอนในเทอมต้น ปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังเนื่องจากยังเป็นเพียงกำหนดการ กรุณาอ้างอิง “เอกสารรายวิชาที่เปิดสอน” ที่จะเริ่มแจกในวันที่ 7 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

ระดับ

JLPT

คอร์สที่จะเปิดสอน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง)

ชั้นเบื้องต้น

คอร์สรวมทักษะ MARUGOTO ชั้นเบื้องต้น

 

ชั้นต้น

N5

คอร์สรวมทักษะ MARUGOTO ชั้นต้น1 -2

ชั้นต้นกลาง

N4

 

คันจิ, การออกเสียง, การแปลเบื้องต้น

ชั้นกลาง

N3-N2

คอร์สรวมทักษะ MARUGOTO ชั้นกลาง 1

การสนทนา, การเขียน, การอ่าน, การฟัง, การแปล, ไวยากรณ์, คันจิ, ข่าวญี่ปุ่น, ภาษาญี่ปุ่นจากสื่อมีเดีย, คำศัพท์และไวยากรณ์ ,  ภาษาญี่ปุ่นพื่อการทำงาน   เป็นต้น

ชั้นสูง

N2-N1

คอร์สรวมทักษะ ชั้นสูง

 • เวลาเรียน

จำนวนคาบเรียนต่อสัปดาห์        : คอร์สเรียนมีทั้งแบบสัปดาห์ละ 1 คาบเรียน และ 2 คาบเรียน (ขึ้นอยู่กับแต่ละคอร์ส)
เวลาเรียน            : คาบเรียน 1 ครั้ง มีเวลาเรียน 90 นาที หรือ 120 นาที
วันอังคาร – วันศุกร์         18:15 – 20:15 น. และ 18:45 – 20:15 น.
วันเสาร์ ช่วงเช้า และช่วงบ่าย (กรุณาตรวจสอบจาก “เอกสารรายวิชาที่เปิดสอน” )

 • ค่าธรรมเนียม
คอร์ส MARUGOTO เบื้องต้น  120 นาที × สัปดาห์ ละ 2 ครั้ง × 19 สัปดาห์5,200 บาท
คอร์ส MARUGOTO ชั้นต้น 1,2 120 นาที × สัปดาห์ ละ 2 ครั้ง × 19 สัปดาห์ 5,900 บาท
คอร์ส MARUGOTO ชั้นต้นกลาง 120 นาที × สัปดาห์ ละ 2 ครั้ง × 11 สัปดาห์3,300 บาท
คอร์ส MARUGOTO ชั้นกลาง 1 120 นาที × สัปดาห์ ละ 2 ครั้ง × 14 สัปดาห์4,600 บาท
คอร์สอื่นๆ120 นาที × สัปดาห์ ละ 1 ครั้ง × 11 สัปดาห์1,800 บาท
 90 นาที × สัปดาห์ ละ 1 ครั้ง × 15 สัปดาห์ 1,800 บาท
 • สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
 • ระเบียบการรับสมัคร

วันและเวลารับสมัคร

นักเรียนคอร์สภาษาญี่ปุ่น JF ที่เรียนต่อเนื่องในระดับชั้นต้นกลาง, ชั้นกลาง และชั้นสูง  และนักเรียนที่ได้ยกเว้นการสอบวัดระดับ (มีผลสอบ JLPT)

วันที่ 18 – 25 เมษายน 2560
(หยุดทำการวันอาทิตย์)
วันอังคาร – ศุกร์
17.00-20.00 
วันเสาร์
10.00-12.00, 13.00-15.30

・นักเรียนที่เรียนจบ “คอร์สมะรุโกะโตะ” ระดับเบื้องต้น – ระดับชั้นต้น 2
・นักเรียนคอร์สภาษาญี่ปุ่น JF ที่เรียนต่อเนื่องในระดับชั้นต้นกลาง, ชั้นกลาง และชั้นสูง
・นักเรียนใหม่ ที่ได้ยกเว้นการสอบวัดระดับ (มีผลสอบ JLPT ภายใน 2 ปี)
(ลงทะเบียนตามลำดับก่อนหลัง โดยลงได้เพียง 1 คอร์สเท่านั้น จำนวน 75% ของจำนวนที่รับลงทะเบียนทั้งหมด)

วันที่ 27 – 29 เมษายน 2560
วันพฤหัสบดี และวันศุกร์
17.30,18.30,19.30
วันเสาร์
10.00,11.00,
13.30,14.30,15.30

นักเรียนใหม่ ต้องสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
และนักเรียนเก่าที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในเทอมที่แล้ว

・นักเรียนที่ยังไม่มีพื้นฐานมาก่อน (ไม่มีสอบ)
・นักเรียนระดับชั้นต้น (มีพื้นฐานมาก่อน แต่ไม่มีผลสอบ JLPT)
・นักเรียนชั้นต้นกลาง ชั้นกลาง และชั้นสูงที่ไม่มีผลสอบ JLPภายใน2ปี
・นักเรียนชั้นต้นกลาง ชั้นกลาง และชั้นสูงคอร์สภาษาญี่ปุ่น JF ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในเทอมที่แล้ว
(ลงทะเบียนตามลำดับก่อนหลัง โดยลงได้เพียง 1 คอร์สเท่านั้น)

วันที่ 9 -13 พฤษภาคม 2560
วันอังคาร – ศุกร์17.00-20.00
(วันที่ 10 พฤษภาคม
วันวิสาขบูชา ปิดทำการ)

ลงทะเบียนเสริมสำหรับนักเรียนทุกคอร์ส ทุกระดับในคอร์สที่ยังว่างอยู่

※ ไม่สามารถสมัครผ่านทางโทรศัพท์ได้ กรุณามาสมัครด้วยตนเอง
Ñ สถานที่                         ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

Ñ เอกสารที่ใช้            รูปถ่ายขนาด 2.5 x 3 ซม. 1 ใบ (หากไม่มีรูปมายื่น ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัคร)
บัตรประจำตัวประชาชน  (ชาวต่างชาติใช้พาสปอร์ต)

 • การสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น

ผู้สมัครทุกคนต้องสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นก่อนจึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนคอร์สที่ต้องการเรียนได้ ผู้ที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ จะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน อนึ่ง ผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะข้อ (1) และ (2) เท่านั้นที่จะได้รับยกเว้นการสอบวัดระดับความรู้ของฝ่ายภาษาญี่ปุ่น ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวกรุณาทำการลงทะเบียนเรียนตั้งแต่วันที่ 18 – 25 เมษายน 2560 ผู้ที่ไม่ได้รับการยกเว้นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น กรุณาทำการสอบวัดระดับ และลงทะเบียนเรียนตั้งแต่วันที่ 27-29 เมษายน 2560

● ผู้ที่ได้รับการยกเว้นการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (ลงทะเบียนเรียน 18 – 25 เมษายน 2560)

 • ผู้ที่มีใบประกาศผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (อายุไม่เกิน 2 ปี) โดยจะต้องนำมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ในวันสมัคร

Ñ ระดับชั้นสูง คือ ผู้ที่สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N1 หรือ N2  สอบผ่านในปี 2015,2016
Ñ ระดับชั้นกลาง      คือ ผู้ที่สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 สอบผ่านในปี 2015,2016
Ñ ระดับชั้นต้น-กลาง คือ ผู้ที่สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 สอบผ่านในปี 2015,2016

 • ผู้ที่เรียนจบคอร์สภาษาญี่ปุ่น JF ชั้นกลางและชั้นสูง เทอมปลาย ปีการศึกษา 2559
 •       ผู้เรียนในคอร์ส MARUGOTO สามารถเรียนต่อในคอร์ส MARUGOTO ระดับที่สูงกว่าได้ (ยกเว้นคอร์สระดับชั้นต้นกลาง ต้องทำการสอบวัดระดับเพื่อเลื่อนระดับไปชั้นกลาง)
 • ・ระดับชั้นเบื้องต้น → ระดับชั้นต้น 1 
 • ・ระดับชั้นต้น 1 → ระดับชั้นต้น 2        
 • ・ระดับชั้นต้น 2         → ระดับชั้นต้นกลาง

ผู้เรียนคอร์สอื่นๆ หากเลือกเรียนในระดับเดิม  จะได้รับยกเว้นการสอบวัดระดับความรู้ของฝ่ายภาษาญี่ปุ่น หากเลือกเรียนในระดับที่สูงกว่าระดับเดิม ต้องยื่นใบสมัครใหม่ในช่วงการรับสมัคร รายละเอียดอื่นๆ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ในวันรับสมัคร

● ผู้ที่ต้องสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (ลงทะเบียนเรียน 27 – 29 เมษายน 2560)

▽นักเรียนระดับเบื้องต้น หรือชั้นต้น สมัครคอร์สมะรุโกะโตะ   ― นักเรียนที่ไม่เคยมีพื้นฐาน หรือผู้ที่เคยมีพื้นฐาน
สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน (ระดับเบื้องต้นมีเพียงการสัมภาษณ์เป็นภาษาไทย)
▽ คอร์สอื่นๆ  ― นักเรียนระดับชั้นต้นกลาง ชั้นกลางและชั้นสูงและนักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ในเทอมที่แล้ว
จำเป็นต้องสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (ในวันที่ 27-29 เมษายน  โดยสอบประมาณ 30 นาที)
นักเรียนที่จะมาลงทะเบียน กรุณามาก่อนเวลาสอบประมาณ 10 นาที หากเลยเวลาเริ่มสอบ ท่านอาจต้องเลื่อนไปสอบในเวลาถัดไป กรุณาตรวจสอบเวลาสอบในแต่ละวันดังตารางนี้ (ไม่จำเป็นต้องจองล่วงหน้า)


วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน

วันเสาร์ที่ 29เมษายน

17.30

17.30

10.00

18.30

18.30

11.00

19.30

19.30

13.30

14.30

15.30

เมื่อสอบเสร็จแล้ว กรุณารอผลยืนยันระดับจากเจ้าหน้าที่

เมื่อได้รับการยืนยันระดับจึงทำการลงทะเบียนได้

 • การลงทะเบียน

การลงทะเบียนเรียน จะเรียงตามลำดับก่อนหลัง
● ผู้ที่ได้รับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (ลงทะเบียนเรียน วันที่18 – 25 เมษายน 2560)
● ผู้ที่ต้องสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (ลงทะเบียนเรียน วันที่ 27 – 29 เมษายน 2560)
★กรุณาตรวจสอบว่าตนเองต้องลงทะเบียนในช่วงเวลาใด ให้ถูกต้อง
Ñ วันที่ 9 –13 พฤษภาคม 2560 (วันที่ 10 พฤษภาคม ปิดทำการ) ลงทะเบียนเสริม ลงทะเบียนกี่คอร์สก็ได้
โดยลงทะเบียนด้วยตัวเองหรือให้ผู้อื่นมาลงทะเบียนแทนได้

 • อนึ่ง ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดคอร์สเรียนที่มีผู้ลงทะเบียนเรียนไม่ถึงครึ่งของจำนวนที่เปิดรับ โดยจะคืนค่าธรรมเนียมและค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว

ลิงค์

ตารางเรียนคอร์สภาษาญี่ปุ่น JF ปีการศึกษา 2560 เทอมต้นใบสมัครเรียนคอร์สภาษาญี่ปุ่น JF ประจาปีการศึกษา 2560 เทอมต้น
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

The Japan Foundation, Bangkok
10th floor, Serm-mit Tower, 159, Asoke Road, Bangkok, 10110
Tel. 0-2261-7500-4 (Thanchanit) 15:00-20:00
https://ba.jpf.go.jp/