เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ : รู้จัก Irodori เพื่อการทำงานและใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่น

เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ :

รู้จัก Irodori เพื่อการทำงานและใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่น

 

เนื่องด้วยในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เจแปนฟาวน์เดชั่นได้มีการจัดทำสื่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นขึ้นมาใหม่สำหรับการใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่น จึงได้มีการจัดประชุมสัมมนาแนะนำเกี่ยวกับสื่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นใหม่นี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อดังต่อไปนี้ ” รู้จัก Irodori เพื่อการทำงานและใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่น”

 

 

วันเวลา :
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563 (เสาร์)  เวลา 10:00-11:30 (ภาษาญี่ปุ่น)
วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2563 (เสาร์) เวลา 10:00-11:30 (ภาษาไทย)
“ปิดรับสมัครสัมมนาภาคภาษาไทย เนื่องจากมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ และตอบรับด้วยดี เตรียมพบกับกิจกรรมในครั้งต่อไป”

*ภาษาที่ใช้ในการบรรยายจะแตกต่างไปตามตารางเวลา กรุณาตรวจสอบก่อนลงทะเบียน

 

ลักษณะการบรรยาย :
บรรยายผ่านโปรแกรม Zoom (แนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์ในการเข้าร่วม)
มีการพูดคุยแสดงความคิดเห็น (ต้องใช้ไมค์และกล้อง)
*URLและรหัสผ่าน จะส่งให้ในวันก่อนการสัมมนาหนึ่งวัน

 

อาจารย์ผู้บรรยาย :
อ. โคชิมะ เคโกะ, อ. ชมพูนุท หาญรักษ์

 

เนื้อหาในการบรรยาย :
– ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารและใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่น
– เค้าโครงของแบบเรียน Irodori
– แนะนำเนื้อหาในแบบเรียน Irodori
– แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม

 

กลุ่มเป้าหมาย :
อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นของหน่วยงานการศึกษา
(ผู้ที่ไม่ได้เป็นอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นแต่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้เช่นกัน)

 

ภาษาในการบรรยาย :
ภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาไทย

 

ค่าใช้จ่าย : ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

จำนวนที่รับสมัคร : 50 คน ต่อครั้ง

*เรียงลำดับตามการลงทะเบียน

*ปิดลงทะเบียนทันทีเมื่อครบจำนวนผู้เข้าร่วม

 

การสมัคร :
https://docs.google.com/forms/d/1qJSndrkn2bdq4FQowU4nI31rDQcdv-0b6cAxUOqEx-c/  

 

ปิดรับสมัคร :
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 (ศุกร์)

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-261-7500~4 หรือทางอีเมล info-jftb@ba.jpf.go.jp