โปรแกรมอบรมครูเพื่อสอนคนที่จะไปทำงานที่ญี่ปุ่นโดยใช้ระบบทักษะเฉพาะทาง

 เจแปนฟาวน์เดชั่น(อูราวะ จังหวัดไซทามะ)จัดการฝึกอบรมครูสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารเพื่อดำรงชีวิตที่ญี่ปุ่นของชาวต่างชาติที่จะมาทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น 
ระยะเวลาวันปิดรับสมัคร
ครั้งที่ 131 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2564 (กำหนดการคร่าว)1 ธันวาคม 2563
ครั้งที่ 213 กันยายน ถึง 13 ตุลาคม 2564 (กำหนดการคร่าว)
ครั้งที่ 315 พฤศจิกายน ถึง 15 ธันวาคม 2564 (กำหนดการคร่าว)
ครั้งที่ 421 กุมภาพันธ์ ถึง 23 มีนาคม 2565 (กำหนดการคร่าว)
 ระเบียบการสมัคร(ภาษาญี่ปุ่น) (PDF) ระเบียบการสมัคร(ภาษาอังกฤษ) (PDF) ใบสมัคร (Word) ใบสมัคร (PDF) สถานที่ส่งใบสมัคร ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ [Shimamura] ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร เลขที่ 159 ถ.อโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-261-7500-4