โปรแกรมอบรมครูเพื่อสอนคนที่จะไปทำงานที่ญี่ปุ่นโดยใช้ระบบทักษะเฉพาะทาง

  เจแปนฟาวน์เดชั่น(อูราวะ จังหวัดไซทามะ)จัดการฝึกอบรมครูสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารเพื่อดำรงชีวิตที่ญี่ปุ่นของชาวต่างชาติที่จะมาทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น  
ระยะเวลา วันปิดรับสมัคร
ครั้งที่ 1 31 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2564 (กำหนดการคร่าว) 1 ธันวาคม 2563
ครั้งที่ 2 13 กันยายน ถึง 13 ตุลาคม 2564 (กำหนดการคร่าว)
ครั้งที่ 3 15 พฤศจิกายน ถึง 15 ธันวาคม 2564 (กำหนดการคร่าว)
ครั้งที่ 4 21 กุมภาพันธ์ ถึง 23 มีนาคม 2565 (กำหนดการคร่าว)
  ระเบียบการสมัคร(ภาษาญี่ปุ่น) (PDF) ระเบียบการสมัคร(ภาษาอังกฤษ) (PDF) ใบสมัคร (Word) ใบสมัคร (PDF)   สถานที่ส่งใบสมัคร ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ [Shimamura] ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร เลขที่ 159 ถ.อโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-261-7500-4