ประกาศ

เนื่องด้วยแจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะทำการปรับปรุงระบบ web server ในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 20.00-20.30 น. ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าดูเว็บไซต์ของเราในช่วงเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก