J-Talk: Diggin’ Culture #11 | อสูรกับคนญี่ปุ่น จากนิทานปรัมปราสู่เรื่องราวในดาบพิฆาตอสูร

J-Talk: Diggin’ Culture #11

อสูรกับคนญี่ปุ่น

จากนิทานปรัมปราสู่เรื่องราวในดาบพิฆาตอสูร

บรรยายโดย ศ.เกียรติคุณ ดร. โคมัตสึ คาซุฮิโกะ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณจากศูนย์วิจัยนานาชาติด้านญี่ปุ่นศึกษา

เกี่ยวกับกิจกรรม

วันเวลาวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 14:00 – 16:00
ภาษาบรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่นพร้อมแปลไทย

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
กิจกรรมจะเผยแพร่ผ่านทาง YouTube
ลงทะเบียนเพื่อรับลิงก์เข้าร่วมฟังเสวนาได้ที่ https://shorturl.at/cqsDI
(เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะส่งลิงก์สำหรับเข้าร่วมฟังเสวนาแบบออนไลน์ทางอีเมลที่ได้รับ
โดยผู้ลงทะเบียนจะได้รับลิงก์ 1 วันก่อนกิจกรรม)

ดาบพิฆาตอสูรขึ้นแท่นเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น และยังเป็นภาพยนตร์ที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในประเทศไทยเช่นกัน อสูร หรือ “โอนิ” ในภาษาญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตัวละครที่มีความสำคัญในเรื่องนั้นยังเป็นตัวละครที่มีบทบาทในนิทานปรัมปรา พิธีกรรมธรรมเนียมต่างๆ ไปจนถึงสุภาษิตคำพังเพยของญี่ปุ่น จึงกล่าวได้ว่าอสูรมีความใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นในหลากหลายมิติ J-Talk ในครั้งนี้จึงขอสำรวจเพิ่มเติมว่าสำหรับคนญี่ปุ่นแล้วอสูรเหล่านี้มีตัวตนอย่างไรในเชิงประวัติศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากศ.เกียรติคุณ ดร. โคมัตสึ คาซุฮิโกะ นักมานุษยวิทยาวัฒนธรรม มาบรรยายเกี่ยวกับจิตวิญญาณของคนญี่ปุ่นและสัญญะของอสูรในเรื่องราวต่างๆ

เกี่ยวกับวิทยากร

ศ.เกียรติคุณ ดร. โคมัตสึ คาซุฮิโกะ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณจากศูนย์วิจัยนานาชาติด้านญี่ปุ่นศึกษา เกิดปี 1947 ที่กรุงโตเกียว สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านสังคมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยกรุงโตเกียว (Tokyo Metropolitan University)  เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ม.ชินชู  ศาสตราจารย์ที่คณะอักษรศาสตร์ ม.โอซาก้า  จากนั้นได้มาทำงานที่ศูนย์วิจัยนานาชาติด้านญี่ปุ่นศึกษา หลังดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ดร.โคมัตสึได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการถึงเดือนมีนาคม 2020 มีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านคติชนวิทยา มานุษยวิทยาวัฒนธรรม โดยได้รับรางวัลชิบูซาวะ ครั้งที่ 10 ในปี 1979

รางวัลชิจูโฮโช ในปี 2013 และรางวัลบุคคลต้นแบบในการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรม ในปี 2016

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  วัฒนา อ่อนพานิช wathana@ba.jpf.go.jp
ทมวรรณ เพ็งสถิตย์  tamawan@ba.jpf.go.jp

จัดโดย เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
สมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
Tel: 02-260-8560
Facebook: www.facebook.com/jfbangkok/
Website: https://ba.jpf.go.jp