ยกเลิกการฉายภาพยนตร์รอบวันที่ 30 เมษายน และ 7 พฤษภาคม

ยกเลิกการฉายภาพยนตร์รอบวันที่ 30 เมษายน และ 7 พฤษภาคม ตามประกาศปิดสถานที่ของกรุงเทพมหานคร สำหรับรอบฉายอื่นๆกรุณาติดตามอัพเดทได้ทางแฟนเพจ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง