ยกเลิกการฉายภาพยนตร์รอบวันที่ 14 พฤษภาคม

ยกเลิกการฉายภาพยนตร์รอบวันที่ 14 พฤษภาคม ตามประกาศปิดสถานที่ของกรุงเทพมหานคร สำหรับรอบฉายอื่นๆกรุณาติดตามอัพเดทได้ทางแฟนเพจ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง