ยกเลิกการฉายภาพยนตร์รอบวันที่ 21 พฤษภาคม

ยกเลิกรอบฉายภาพยนตร์วันที่ 21 พฤษภาคม เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดโควิด-19