ที่ผ่านมา

นิทรรศการ Photobook as object / Photobook who cares

  PHOTOBOOK AS OBJECT / PHOTOBOOK WHO CARES โดย Re

เจเอฟเธียเตอร์ เดือนกรกฎาคม 2561 : ผู้เสียสละ

ทุกเรื่องมีคำบรรยายภาษาไทย ยกเว้นที่ระบุไว้ว่าเป็นภาษาอ

Visual Documentary Project

  โครงการ Visual Documentary Project  เปิดรับผลงาน

การสัมมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับสมาคมครูภาษาและวัฒนธรร

ASPaC2018 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์

ขอเชิญร่วมส่งผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ชิงรางวัล และเข้าร่วม

เจเอฟเธียเตอร์ เดือนมิถุนายน 2561 : กีฬา

ทุกเรื่องมีคำบรรยายภาษาไทย ยกเว้นที่ระบุไว้ว่าเป็นภาษาอ

เจเอฟเธียเตอร์ เดือนพฤษภาคม 2561 : เงินคือพระเจ้า

ทุกเรื่องมีคำบรรยายภาษาไทย ยกเว้นที่ระบุไว้ว่าเป็นภาษาอ

นิทรรศการ “เมืองต้องสู้: โครงการผังเมืองของญี่ปุ่นในทศวรรษ 1960”

  กรุงเทพฯ [พิธีเปิด] วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561