ที่ผ่านมา

เจเอฟ เธียเตอร์ ธันวาคม 2559: Father

  เจเอฟ เธียเตอร์ 2559   ธันวาคม : Father วัน

การจัดแสดงศิลปะ “the play: space drawing” โดย พาราโมเดล

การจัดแสดงศิลปะในพื้นที่พิเศษ the play: space drawing โ

“วรรณกรรมและศิลปะการละคร” โดย อุทิศ เหมะมูล และ โทชิกิ โอกาดะ

งานเสวนาพิเศษในหัวข้อ วรรณกรรมและศิลปะการละคร   [ว

เจเอฟ เธียเตอร์ 2559 (Film screenings) พฤศจิกายน : Family

เพื่อเป็นการร่วมน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จ

เปิดรับสมัครครั้งที่ 2: ASPaC Awards 2016

เปิดรับสมัครครั้งที่ 2 – หัวข้อการประกวด: SURPRIS

เจเอฟ เธียเตอร์ ตุลาคม 2559: Samurai

  เจเอฟ เธียเตอร์ 2559   ตุลาคม : Samurai วัน

เจเอฟ เธียเตอร์ กันยายน 2559: Mysterious

  เจเอฟ เธียเตอร์ 2559   กันยายน : MYSTERIOUS