เหตุการณ์และโครงการ

เรียนรู้จังหวัดชายแดนใต้ผ่านหนังสั้น

มีข้อมูลเฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

งานเทศกาลภาพยนตร์ญี่ปุ่น เฮาส์ อิดิชั่น

  เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับ House Samyan จ

โอบกอดความต่างอย่างเข้าใจ ค้นหาด้านใหม่ของมุสลิม

จัดโดย เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ สนับสนุนโดย สถานเอกอัค

นิทรรศการ “เมืองต้องสู้: โครงการผังเมืองของญี่ปุ่นในทศวรรษ 1960”

  กรุงเทพฯ [พิธีเปิด] วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561