ตอนนี้

ประกาศวันหยุดห้องสมุดในเดือนมิถุนายน 2566

ห้องสมุดปิดทำการวันที่ 3 และ 5 มิถุนายน 2566

โปรแกรมภาพยนตร์ออนไลน์ชุดใหม่ JFF+ INDEPENDENT CINEMA

นำเสนอภาพยนตร์นอกกระแสจากญี่ปุ่น ชุดที่ 2: 16 มี.ค. 2023 ถึง 15 มิ.ย. 15:00 น.

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 256

ทุนเจแปนฟาวน์เดชั่น ประจำปี พ.ศ. 2566-2567

เจแปนฟาวน์เดชั่น  กรุงเทพฯประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนโครง

เสตจ บียอนด์ บอร์เดอร์

เสตจ บียอนด์ บอร์เดอร์ –รวมบันทึกศิลปะการแสดงจากญี่ปุ่น


เร็วๆ นี้


ที่ผ่านมา

เจเอฟเธียเตอร์ พฤษภาคม 2566: Kamome Diner

19 พฤษภาคม 2566, ภาพยนตร์เริ่ม 18:30 น.

ประกาศวันหยุดห้องสมุดในเดือนพฤษภาคม 2566

ห้องสมุดฯ ปิดทำการวันที่ 1 และ 4 พฤษภาคม 2566