สัมมนาออนไลน์ : สัมมนา : รู้จัก IRODORI (Basic)

ในเดือนมีนาคมปี 2563 เจแปนฟาวน์เดชั่นได้มีการจัดทำสื่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นขึ้นมาใหม่สำหรับการใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่น จึงได้มีการจัดประชุมสัมมนาแนะนำเกี่ยวกับสื่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นใหม่นี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อดังต่อไปนี้ ” รู้จัก Irodori เพื่อการทำงานและใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่น”

คลิปสัมมนาภาษาไทยกำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำ

คลิปสัมมนารอบภาษาญี่ปุ่น สามารถรับชมได้ที่นี่

วันเวลา :
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564 (เสาร์)
เวลา 10:00-11:30 รอบภาษาไทย

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564 (เสาร์)
เวลา 14:00-15:30 รอบภาษาญี่ปุ่น

โปรแกรมที่ใช้ : Zoom

เนื้อหา
– ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารและใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่น
– แนะนำแบบเรียน IRODORI
– อื่นๆ
**************************************
สื่อการเรียนสำหรับพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อชาวต่างชาติที่ทำงานและใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่น

** ข้อกำหนดในการใช้งาน

สามารถดาวน์โหลดแบบเรียนได้ฟรีทางเว็บไซต์

https://sites.google.com/view/irodori-th/home   (ภาษาไทย)

https://www.irodori.jpf.go.jp/    (ภาษาญี่ปุ่น・ภาษาอังกฤษ)