J-Talk: Diggin’ Culture #01 “โยโคสุกะ: ญี่ปุ่นภายใต้เงาของชาวอเมริกัน

J – Talk: Diggin’ Culture #01

โยโคสุกะ: ญี่ปุ่นภายใต้เงาของชาวอเมริกัน

เล่าเรื่องเมืองผ่านบุคคลแห่งยุคสมัย

โมโมเอะ ยามากุจิ (นักร้อง/นักแสดงในยุค 70) และ

จุนอิชิโร โคะอิซุมิ (อดีตนายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่น)

 

วิทยากร ดร.ฮิโรมุ ชิมิซุ
(ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโต)
วันและเวลา อังคารที่ 20 ธันวาคม 2559
เวลา 19:00 – 21:00 น.
สถานที่ ห้องเรียน E
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
จัดโดย เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ร่วมกับ ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
มหาวิทยาลัยเกียวโต
บรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น มีล่ามแปลเป็นภาษาไทย  (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้ริ่เริ่มโปรเจคทางวัฒนธรรมครั้งใหม่ “J-Talk: Diggin’ Culture” นำเสนอเรื่องราวกับประเทศญี่ปุ่นผ่านการจัดงานเสวนาในบรรยากาศเป็นกันเอง โดยจะเริ่มต้นกิจกรรมในเดือนธันวาคม 2559 เพื่อให้คนไทยที่มีความสนใจได้พัฒนาความรู้และสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมและสังคมของประเทศญี่ปุ่นได้มากยิ่งขึ้นอีกก้าวหนึ่ง สำหรับงานเสวนาครั้งแรก ขอขอบคุณศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต ผู้ร่วมจัดงาน และ ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโต ดร. ฮิโรมุ ชิมิซุ นักมานุษยวิทยาผู้มีชื่อเสียงในระดับแนวหน้าที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเมือง โยโคสุกะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพอเมริกาและเป็นบ้านเกิดของบุคคลผู้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่น 2 ท่าน ได้แก่ โมโมเอะ ยามากุจิ อดีตนักร้องชื่อดังในตำนาน นักแสดงและไอดอลในช่วงปี 1970 และ จุนอิชิโร โคะอิซุมิ อดีตนายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่น  นอกจากผู้ร่วมงานจะได้ฟังเพลงที่สร้างชื่อให้แก่ โมโมเอะ ยามากุจิ และเรื่องราวทางการเมืองของ จุนอิชิโร โคะอิซุมิ ดร.ชิมิซุ ได้เผยให้เห็นถึงความมีอยู่ของสหรัฐอเมริกาที่ซึมลึกอยู่ในตัวตนของบุคคลแห่งยุคสมัยทั้ง 2 ท่าน รวมถึงการสำรวจตรวจสอบเหตุการณ์หลังสงครามโลกในประเทศญี่ปุ่นอีกครั้ง

 

เกี่ยวกับวิทยากร

ดร. ฮิโรมิ ชิมิซุ เป็นศาสตราจารย์และผู้อำนวยการศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต เกิดในปี 1951 ที่เมืองโยโคสุกะ จังหวัดคานาซาวะ ประเทศญี่ปุ่น จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโตเกียว ปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา ก่อนหน้านี้ ดร.ฮิโรมิ เป็นผู้ช่วยวิจัย สาขามานุษยวิทยา ที่วิทยาลัยศิลปวิทยาศาสตร์ (College of Arts and Sciences) มหาวิทยาลัยโตเกียว และสถาบันวัฒนธรรมตะวันออก (Institute of Oriental Culture) มหาวิทยาลัยโตเกียว จากนั้นดำรงตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ที่บัณฑิตวิทยาลัยสังคมวัฒนธรรมศึกษา (Graduate School of Social and Cultural Studies) มหาวิทยาลัยคิวชู ผลงานเขียนชิ้นสำคัญของ ดร. ฮิโรมิ ชิมิซุ ได้แก่ Grass-root Globalization; Cultural Practices and Life Strategies in an UNESCO World Heritage Village of Rice Terraces in Northern Luzon (ภาษาญี่ปุ่น) เผยแพร่ใน Kyoto University Press ปี 2013 / Echo of Eruption: Culture, Development and NGOs during the time of Sufferings and Rehabilitation of Pinatubo Aytas (ภาษาญี่ปุ่น) เผยแพร่ใน Kyushu University Press ปี 2003 / Politics in Culture: “People Power Revolution” of the Philippines in 1986 (ภาษาณี่ปุ่น) โดยสำนักพิมพ์ Kobunndo, 1991 และ Ethnography of Events: Continuity and Change of the Pinatubo Ayta Society (ภาษาญี่ปุ่น) เผยแพร่ใน Kyushu University Press, 1990 สำหรับประเด็นในงานเสวนาครั้งนี้ ดร. ฮิโรมิ นำเนื้อหามาจากข้อเขียน “Refiguring Identities in America’s Magnetic Field: Study of Yokosuka and the Twist of Postwar Japan through Momoe Yamaguchi and Ex-Prime Minister Jun’ichiro Koizumi” ในหนังสือ The Philippines and Japan in America’s Shadow โดยมี คิอิจิ ฟูจิวะระ และ โยชิโกะ นากะโนะ เป็นบรรณาธิการ เผยแพร่ใน Hosei University Press, 2011