J-Talk: Diggin’ Culture #02 “ท่องเที่ยวตามรอยเรื่องราว”

J-Talk: Diggin’ Culture #02

ท่องเที่ยวตามรอยเรื่องราว
-การท่องเที่ยวในมิติใหม่-

ร่วมเสวนาเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวตามรอยในประเทศญี่ปุ่นและผลกระทบต่อการฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่น

วิทยากรดร.โทะชิยูกิ มาสุบุจิ
(ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยโฮเซ)
วันและเวลาเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560
เวลา 14:00 – 16:00 น.
สถานที่ห้องเรียน E, เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
จัดโดยเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
บรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น มีล่ามแปลเป็นภาษาไทย
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้จัดโปรเจคทางวัฒนธรรมขึ้นอีกครั้งกับ “J-Talk: Diggin’ Culture #2” งานเสวนาในบรรยากาศเป็นกันเองที่จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้คนไทยที่มีความสนใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นได้พัฒนาความรู้และสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมและสังคมของประเทศญี่ปุ่นได้มากยิ่งขึ้นอีกก้าวหนึ่ง  สำหรับงานเสวนาครั้งที่สองนี้ ทางเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้เชิญ ดร.โทะชิยูกิ มาสุบุจิ ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยโฮเซ ประธานสถาบัน Contents Tourism ซึ่งมีผลงานค้นคว้าวิจัยและเขียนหนังสือเกี่ยวกับ วัฒนธรรมป๊อปของญี่ปุ่น การท่องเที่ยวและภูมิภาคต่างๆ ผ่านมุมมองอันหลากหลายที่จะมาบรรยายและบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตามรอยในประเทศญี่ปุ่น รวมไปถึงการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง “สถานที่ที่ปรากฏในมังงะ อนิเมชั่นและภาพยนตร์” และ “พฤติกรรมของกลุ่มคนที่เดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่นั้นจริงๆ”  พบกับตัวอย่างการท่องเที่ยวตามรอยไม่ว่าจะเป็น การตามรอยอนิเมชั่นชื่อดังอย่าง “Your Name” และอื่นๆอีกมากมายที่ ดร.โทะชิยูกิ มาสุบุจิ จะมาเปิดเผยเรื่องราวที่น่าสนใจว่า ทำไมการพัฒนาเนื้อหาในสื่อดิจิตอลจึงส่งผลต่อรูปแบบของ”การท่องเที่ยว”ในประเทศญี่ปุ่น และ การท่องเที่ยวตามรอยมีความเป็นไปได้ที่จะส่งผลอย่างไรในมุมมองของการฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่น

 


 

เกี่ยวกับวิทยากร

ดร.โทะชิยูกิ มาสุบุจิ

เกิดในปี ค.ศ. 1957 ที่เมืองซัปโปะโระ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิศาสตร์วัฒนธรรมและภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ ก่อนหน้าที่จะดำรงตำแหน่งนี้ ดร.โทะชิยูกิ มาสุบุจิ เคยทำงานให้กับศูนย์สื่อสารของ Nippon Television Network Corporation, AIR-‘(FM Hokkaido Broadcasting Co. , Ltd. ), Toshiba EMI Ltd., Sony Music Entertainment (Japan) Inc. และทำงานเกี่ยวกับการผลิตรายการออกอากาศและเนื้อหาด้านดนตรีตลอดจนการเสาะหาและฝึกหัดนักดนตรีหน้าใหม่ ปัจจุบัน ดร.โทะชิยูกิ มาสุบุจิ มีบทบาทอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นศาสตราจารย์ของคณะการออกแบบนโยบายภูมิภาค , ประธานสถาบัน Content Tourism , ประธานสมาคมญี่ปุ่นด้านเศรษฐศาสตร์วัฒนธรรม, ฑูตทางวัฒนธรรมเมืองอิวาเตะ , ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และนโยบายของเมืองโอดะวะระ ฯลฯ ผลงานที่สำคัญของ ดร.โทชิยูกิ มาสุบุจิ ได้แก่ What is Contents Tourism?, Sairyusya Co., Ltd., 2010 (ภาษาญี่ปุ่น),Yokubo-no-Ongaku (Music of Desire) เผยแพร่ใน Hosei University Press ปี 2010 (ภาษาญี่ปุ่น), Rojiura-ga-Bunka-wo-Tsukuru! (Back Street Creates the Culture), Seikyusha Co., Ltd.,2012 (ภาษาญี่ปุ่น), Kyou-no-Gohan-wa “Manga-Meshi”(Let’s have a “Manga Meal” Today), co-write with wato, Asahiya Publishing Co.,Ltd.,2016 (ภาษาญี่ปุ่น) และอื่นๆ