J-Talk: Diggin’ Culture #08 “วาโชกุ” อาหารญี่ปุ่นในเอเชีย ผู้คนและภูมิปัญญาระหว่างประเทศ

J-Talk: Diggin’ Culture #08

“วาโชกุ” อาหารญี่ปุ่นในเอเชีย

ผู้คนและภูมิปัญญาระหว่างประเทศ

 

ศ. ดร. ฮาราดะ โนบุโอะ นักประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมด้านอาหารชื่อดังชาวญี่ปุ่น

ร่วมเสวนาโดย คุณอนุสรณ์ ติปยานนท์ นักเขียนเจ้าของผลงาน My Chef

 

 

วันเวลาวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 13:00 – 15:00
ค่าใช้จ่ายไม่มี
ภาษาบรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่นพร้อมแปลไทย
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมเสวนาออนไลน์ได้ทาง Microsoft Teams

ลงทะเบียนเพื่อรับลิงก์เข้าร่วมเสวนาได้ที่ https://bit.ly/2QZLvhe
(เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะจัดส่งลิงก์สำหรับเข้าร่วมฟัง
เสวนาแบบออนไลน์ทางอีเมลที่ได้รับโดยผู้ลงทะเบียนจะได้รับลิงก์ 1 วันก่อนกิจกรรม)

 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ กลับมาอีกครั้งกับ “J-Talk: Diggin’ Culture #8” กิจกรรมเสวนาที่จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมของประเทศญี่ปุ่น โดยในครั้งนี้นับเป็นตอนที่ 8 ของซีรีส์ J-Talk ซึ่งเป็นหัวข้อเรื่อง “วาโชกุ” วัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่น ผู้คนและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ดำเนินการแปลและจัดพิมพ์หนังสือ วาโชกุคืออะไร เจาะลึกวัฒนธรรม ความอร่อยอูมามิ จากทุนสนับสนุนกิจกรรมของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ กิจกรรมเสวนาได้รับเกียรติจากผู้เขียนต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น ศ. ดร. ฮาราดะ โนบุโอะ มาพูดคุยถึงวัฒนธรรมอาหารและความเป็นมาของวาโชกุ นอกจากนี้ คุณอนุสรณ์ ติปยานนท์ จะมาร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนมุมมองด้านภูมิปัญญาอาหารของไทยในกิจกรรมครั้งนี้เช่นกัน ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อรับลิงก์เข้าร่วมฟังเสวนาใน Microsoft Teams ได้ที่ https://bit.ly/2QZLvhe

 

วิทยากร 

ศ. ดร. ฮาราดะ โนบุโอะ สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาปรัชญา จากมหาวิทยาลัยเมจิ และมีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมญี่ปุ่น ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณประจำมหาวิทยาลัยโคคุชิคังและเป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยแห่งเมืองเกียวโต (Kyoto Prefectural University) นอกจากนี้ยังเคยเป็นอาจารย์ในสาขาเอเชียในศตวรรษที่ 21 ของมหาวิทยาลัยโคคุชิคัง ทั้งยังได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยเวียนนา ศูนย์วิจัยนานาชาติด้านญี่ปุ่นศึกษา (International Research Center for Japanese Studies) และมหาวิทยาลัยเปิดของญี่ปุ่น ผลงานการเขียนของอาจารย์ในชื่อ ประวัติศาสตร์อาหารยุคเอโดะ ได้รับรางวัลซันโทรี่ และ ข้าวกับเนื้อที่ปรากฎในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ รางวัลโคอิซุมิยาคุโมะ

ผู้ร่วมเสวนา

อนุสรณ์ ติปยานนท์  นักเขียนชาวไทยที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลซีไรต์และมีผลงานเป็นที่รู้จักมากมาย เช่น ลอนดอนกับความลับในรอยจูบ แปดครึ่งริคเตอร์ เพลงรักนิวตริโน และผลงานล่าสุด My Chefs นอกจากนี้คุณอนุสรณ์ยังรับหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้บรรยายในสาขาวิชาหลายแขนง ทั้งการวิจารณ์งานศิลป์ ภาพยนตร์ วรรณกรรม รวมไปถึงการออกแบบสถาปัตยกรรม

ผู้ดำเนินรายการ

ศ. ทานาเบะ ชิเงฮารุ สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเกียวโตและดุษฎีบัณฑิตจากวิทยาลัยบูรพคดีศึกษาและการศึกษาแอฟริกา มหาวิทยาลัยลอนดอน (SOAS) เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมานุษยวิทยาสังคม ทั้งยังดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณประจำพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์แห่งชาติและโซเคนได (Sokendai) บัณฑิตวิทยาลัยในสาขาการศึกษาระดับสูง นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลชิบุซาวะและรางวัลสมาคมมานุษยวิทยาวัฒนธรรมญี่ปุ่น ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  

วัฒนา อ่อนพานิช
wathana@ba.jpf.go.jp   (ภาษาไทยและอังกฤษ)

ทมวรรณ เพ็งสถิตย์
tamawan@ba.jpf.go.jp  (ภาษาไทยและอังกฤษ)

จัดโดย เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

ร่วมกับ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

The Japan Foundation, Bangkok
10th Fl. Serm-Mit Tower, Sukhumvit 21, Bangkok
(Tel: 02-260-8560~3)

Facebook: https://www.facebook.com/jfbangkok/
Website: https://ba.jpf.go.jp/