ฝ่ายญี่ปุ่นศึกษาและความร่วมมือในระดับโลก

เสวนาวรรณกรรมกับนากามุระ ฟุมิโนริ

เสวนาวรรณกรรมกับนากามุระ ฟุมิโนริ นักเขียนชื่อดังจากญี่

โอบกอดความต่างอย่างเข้าใจ ค้นหาด้านใหม่ของมุสลิม

จัดโดย เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ สนับสนุนโดย สถานเอกอัค

โครงการญี่ปุ่นศึกษาสัญจร ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โครงการญี่ปุ่นศึกษาสัญจร ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนล