ทุนเจแปนฟาวน์เดชั่น ประจำปี พ.ศ. 2566-2567

This image has an empty alt attribute; its file name is guidelines_e_2023_1-724x1024.jpg

เจแปนฟาวน์เดชั่น  กรุงเทพฯประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นและการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ประจำปี 2566 -2567 ประกอบด้วย (1) ทุนโครงการแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม (2) ทุนโครงการสนับสนุนการเรียน – การสอนภาษาญี่ปุ่น  และ (3) ทุนโครงการสนับสนุนทางด้านญี่ปุ่นศึกษาและการสานเสวนาระหว่างประเทศ  ตลอดจนโครงการสนับสนุนอื่นๆ

รายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมทั้งระเบียบการและใบสมัครทางออนไลน์ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซด์ของเจแปนฟาวน์เดชั่น https://www.jpf.go.jp/e/program/index.html
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ (02) 260 8560-3
เจแปนฟาวน์เดชั่น  กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์
159 สุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพฯ 10110

สำหรับบุคคลทั่วไป  สถาบันและองค์กรที่สนใจ  เจแปนฟาวน์เดชั่น  กรุงเทพฯจะปิดรับใบสมัครเป็นวันสุดท้ายในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลาเที่ยงตรง (12.00 น. ตามเวลาที่ประเทศญี่ปุ่น หรือ 10.00 น. เวลาประเทศไทย) (ยกเว้นทุนสนับสนุนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และการแปลเกี่ยวกับญี่ปุ่น จะต้องส่งใบสมัครไม่เกินวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลาเที่ยงตรง (12.00 น. ตามเวลาที่ประเทศญี่ปุ่น หรือ 10.00 น. เวลาประเทศไทย)

(การรับสมัครทางระบบออนไลน์)
เจแปนฟาวน์เดชั่น ได้ทำการเปิดระบบรับสมัครทางออนไลน์สำหรับทุนสนับสนุนต่างๆ ในปีงบประมาณ 2566 นี้ โดยผู้สมัครจะต้องเข้าไปกรอกเอกสารใบสมัครทุนให้เรียบร้อย พร้อมทั้งอัพโหลดและส่งเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ ในระบบการรับสมัครแบบออนไลน์ มาภายในวันที่กำหนด ดังรายละเอียดข้างล่างนี้
https://www.jpf.go.jp/e/program/instruction.html

 สำหรับหนังสือคู่มือ ทุนสนับสนุนประจำปีนั้น สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซด์ข้างล่างนี้
https://www.jpf.go.jp/e/program/dl/guidelines_e_2023.pdf

หมายเหตุ   เจแปนฟาวน์เดชั่น  กรุงเทพฯไม่มีโครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจในการไปศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น    สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับโครงการให้ทุนการศึกษาต่อเหล่านั้น จะต้องติดต่อสอบถามที่
สำนักข่าวสารญี่ปุ่น
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
โทร. 0-2696 – 3000
หรือที่ homepage ของสถานทูตญี่ปุ่นที่
https://www.th.emb-japan.go.jp/th/index.htm