เจเอฟเธียเตอร์ พฤษภาคม 2564 : แอนิเมชั่น

ทุกเรื่องมีคำบรรยายภาษาไทย ยกเว้นที่ระบุไว้ว่าเป็นภาษาอังกฤษ เข้าชมฟรี ที่ห้องประชุมเอนกประสงค์ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เวลา 18.30 น.


ยกเลิกการฉายภาพยนตร์รอบวันที่ 7 พฤษภมคม ตามประกาศปิดสถานที่ของกรุงเทพมหานคร สำหรับรอบฉายอื่นๆกรุณาติดตามอัพเดทได้ทางแฟนเพจ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง


ยกเลิกการฉายภาพยนตร์รอบวันที่ 14 พฤษภาคม ตามประกาศขยายเวลาปิดสถานที่ของกรุงเทพมหานคร สำหรับรอบฉายอื่นๆกรุณาติดตามอัพเดทได้ทางแฟนเพจ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง


ยกเลิกรอบฉายภาพยนตร์วันที่ 21 พฤษภาคม เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดโควิด-19


ยกเลิกการฉายภาพยนตร์รอบวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามประกาศขยายเวลาปิดสถานที่ของกรุงเทพมหานคร กรุณาติดตามอัพเดทสถานการณ์เกี่ยวตารางฉายภาพยนตร์ประจำเดือนมิถุนายนได้ทางแฟนเพจ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง