ประกาศเรื่อง JF Theatre งดฉายภาพยนตร์จนกว่าจะมีประกาศอีกครั้ง

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โปรแกรมฉายภาพยนตร์ JF Theatre จึงจำเป็นต้องงดฉายภาพยนตร์ชั่วคราวจนกว่าจะมีประกาศอีกครั้ง กรุณาติดตามอัพเดทสถานการณ์ได้ทางเว็บไซต์ www.ba.jpf.go.jp หรือ เฟซบุ๊กเพจ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง