ประกาศเรื่อง JF Theatre งดฉายภาพยนตร์จนถึงวันที่ 27 กรกฏาคม 2564

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างรวดเร็วในกรุงเทพฯ ขณะนี้ รวมถึงประกาศปิดสถานที่ฉบับล่าสุด โปรแกรมฉายภาพยนตร์ JF Theatre จึงจำเป็นต้องงดฉายภาพยนตร์ชั่วคราวจนถึงอังคารที่ 27 กรกกฏาคม พ.ศ. 2564

กรุณาติดตามอัพเดทสถานการณ์ได้ทางเว็บไซต์เพจ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง