ประกาศเรื่อง JF Theatre งดฉายภาพยนตร์จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างรวดเร็วในกรุงเทพฯ ขณะนี้ รวมถึงประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวของกรุงเทพมหานคร โปรแกรมฉายภาพยนตร์ JF Theatre จึงจำเป็นต้องงดฉายภาพยนตร์ชั่วคราวตั้งแต่วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จนถึงวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564.

กรุณาติดตามอัพเดทสถานการณ์ได้ทางเพจ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง